01. Ταυτότητα της Ένωσης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΔΡΑ: Αθήνα –Ζωοδόχου Πηγής 2-4 Τ.Κ. 106 78 στα ιδιόκτητα γραφεία της

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

α.Αρχική εγκριτική απόφαση 11519/20.12.1931 Πρωτοδικείου Αθηνών

β.-Μεταγενέστερες τροποποιήσεις καταστατικού:

1.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών 1745/1944

2 Απόφαση Πρωτ.Αθηνών 25760/1966

3.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών 5368/1972

4.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών 1276/1980

5.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών 3719/2002

6.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών  647/2007

5.Απόφαση Πρωτ.Αθηνών  7505/2009

Σήμερα το Σωματείο είναι καταχωρημένο στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών

με α/α 4042/3.3.2010

 Το λογότυπο της ένωσης


Comments