05.01. Σημερινό

Το Διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρείες της 21ης Ιανουαρίου 2014  για την περίοδο
 2014 -2018 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως ακολούθως:
 
 1.Τζόκας Λευτέρης                 Πρόεδρος
 2.Γιάχου Πολυξένη                 
Αντιπρόεδρος                            
 3.Φορλίδας Απόστολος Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
 4.Σταύρου Σταύρος  
Γενικός Γραμματέας
 5.Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα
Ταμίας
 6.Χαζίρογλου Λεωνίδας    
Κοσμήτορας
 7.Μοσχονίδου Αννα
Εφορος Βιβλιοθήκης
 8.Σαριμανώλης Μάρκος
Μέλος
 9.Τσιούτσιας Ιωάννης
Μέλος
 
 
  
Comments