06.01. Προγραμματισμένες εκδηλώσεις


ENΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 2–4, 10678 Αθήνα

Tηλ.- fax: 2103819571

email: eel1930@gmail.com

Iστοσελίδα:www.logotexnes.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Οκτώβριος 2016 έως Μαϊος 2017


Comments