10. Επικοινωνία

                                                     ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
1. Με αλληλογραφία στη διεύθυνση:   Ζωοδ.Πηγής 2-4
                                                      10678 ΑΘΗΝΑ


2.Με κλήση στο τηλέφωνο: 210 3819571

3.Με FAX  στο τηλέφωνο    210 3819571

4.Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EEL1930@gmail.com
Comments