04.02. Σημερινό

Το καταστατικό που ισχύει σήμερα (τελευταία τροποποίηση αποφ.7505/2009 του Μονομ. Πρωτ.Αθηνών) καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό 4042/ 3.3.2010 και έχει  όπως το αρχείο που ακολουθεί σε μορφή PDF
Ċ
Agathoklis Panagoulias,
Mar 8, 2012, 10:29 AM
Comments